REHABILITACJA DOMOWA - Artmedicus Centrum Rehabilitacji

INFORMACJA/REJESTRACJA

22 755 48 29

Przejdź do treści

Menu główne:

OFERTA

REHABILITACJA DOMOWA


Dla pacjentów, którzy ze względu na zły stan zdrowia lub z innych przyczyn mają utrudniony dojazd do naszej placówki oferujemy przeprowadzenie rehabilitacji w warunkach domowych. Terapia odbywa się w analogiczny sposób jak w naszym centrum. Pierwsza wizyt
a zawsze poprzedzona jest szczegółowym wywiadem z pacjentem lub(i) osobą zajmującą się codzienną opieką. Terapeuta po zapoznaniu się z historią choroby  ocenia stan pacjenta i dobiera odpowiednią dla niego terapię. Skuteczność przeprowadzonej terapii zależy w dużej mierze od stanu psychicznego pacjenta dlatego też tak ważne jest aby terapeuta wcielił się również w rolę psychologa i próbował dotrzeć do każdej osoby w sposób indywidualny. Skuteczna rehabilitacja powinna obejmować również aspekty zdrowia psychicznego pacjenta. Celem rehabilitacji jest przywrócenia w możliwie największym stopniu sprawności psychofizycznej pacjenta. W proces rehabilitacji staramy się również angażować najbliższych członków rodziny i edukować ich w zakresie prawidłowej opieki nad chorym.
Naszą ofertę kierujemy również do osób, którzy z różnych powodów wolą odbywać rehabilitacje w warunkach domowych.

W naszym Centrum Rehabilitacji zatrudniamy terapeutów, którzy mają odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w przeprowadzaniu rehabilitacji domowej.
Każdy pacjent stanowi dla nas swoistego rodzaju wyzwanie.

Wskazania:

  • Stany pourazowe uniemożliwiające poruszanie się

  • Niedowłady powstałe na skutek udarów lub wylewów

  • Choroby nerwów np. Stwardnienie Rozsiane, choroba Parkinsona

  • Reumatoidalne zapalenie stawów

  • Upośledzenie zdolności poruszania się u osób starszych

  • Porażenie mózgowe

  • Obawa psychiczna pacjenta przed przyjściem do placówki


Zadaj pytanie

Copyright © Artmedicus 2021
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego